19 Nisan 2018 |

BIST100
DOLAR
EURO
ALTIN
GBP

TSK arivlerinden 1915’in bilinmeyen y羹z羹

1915 olaylar覺na ilikin Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Et羹t (ATASE) Daire Bakanl覺覺 arivindeki belgeler, 1915 olaylar覺nda yaananlar覺n fazla bilinmeyen y羹z羹n羹 de ortaya koyuyor.

ERMEN襤LER DMAN SAFLARINA KATILDI

Arivde Ermenilerin nakil ve sevklerini gerektiren sebepler, Bakanlar Kurulunca kabul ve ilan edilen kararda t羹m a癟覺kl覺覺yla ele al覺n覺yor. 31 May覺s 1915 tarihli kararda, Harp b繹lgelerine yak覺n yerlerde oturan Ermenilerden bir k覺sm覺n覺n Osmanl覺 hududunu d羹man devletlere kar覺 korumaya gayret eden ordumuzun harekat覺n覺 zorlat覺rd覺klar覺, erzak ve askeri malzeme nakliyat覺n覺 g羹癟letirdikleri, d羹manla ibirlii yapmak ve birlikte hareket etmek emelinde olduklar覺, d羹man saflar覺na kat覺ld覺klar覺, yurti癟inde askeri kuvvetlere ve masum halka silahl覺 sald覺r覺lar d羹zenledikleri belirtildi.

KEND襤LER襤NE EMLAK VE ARAZ襤 DAITILACAK

Bu tespitler nedeniyle isyanc覺 unsurlar覺n harekat sahas覺ndan uzaklat覺r覺lmas覺n覺n gereklilii vurgulanan kararda, bu faaliyete balanaca覺 da yer ald覺. Kararda, 襤simleri yaz覺l覺 olarak bildirilen k繹y ve kasabalarda oturan Ermenilerden g繹nderilmesi gerekenlerin, gidecekleri yerlere rahat bir ekilde ta覺nmalar覺 ve ulat覺r覺lmas覺yla yolculuklar覺 boyunca istirahatlerinin salanmas覺, can ve mallar覺n覺n korunmas覺 ve tespit edilen yerlerine vard覺klar覺nda kesin olarak yerletirilmelerine kadar g繹癟menler 繹deneinden iaeleri salanacak, daha 繹nce sahip olduklar覺 mali ve ekonomik durumlar覺 oran覺nda kendilerine emlak ve arazi da覺t覺lacakt覺r ifadesi dikkati 癟ekti.

S繹z konusu kiilerden muhta癟 durumda olanlara devlet taraf覺ndan ev yap覺laca覺n覺n belirtildii kararda, ayr覺ld覺klar覺 yerlerde kalan eya ve mallar覺n veya bunlar覺n deerleri kar覺l覺覺n覺n Ermenilere ayn覺 ekilde verilecei de vurguland覺.

ERMEN襤LER襤N YOL BOYUNCA CAN VE MALLARININ KORUNMASI

Belgelerde, sava hali ve olaan羹st羹 siyasi zorunluluklar dolay覺s覺yla baka yerlere nakledilen Ermenilerin, iskan ve beslenme konular覺na g繹sterilen 繹zeni de ortaya 癟覺k覺yor. Bununla ilgili 10 Haziran 1915’te yay覺mlanan y繹netmelikte, 襤skan yerlerine sevk edilen Ermenilerin yol boyunca can ve mallar覺n覺n korunmas覺yla iae ve dinlenmelerinin salanmas覺ndan gidi yerleri 羹zerinde bulunan yerel g繹revliler sorumludur. Bu konuda meydana gelecek geveklik ve ilgisizlikten s覺ras覺yla b羹t羹n g繹revliler sorumludur ifadesi yer al覺yor.

Y繹netmelikte, Ermenilerin kesin yerleimlerine kadar ge癟ecek s羹rede beslenmelerinin ve ihtiyac覺 olanlar覺n evlerinin inas覺 i癟in gerekli harcamalar覺n yerel makamlar覺n g繹癟men 繹deneinden kar覺layaca覺 da yaz覺yor.

ERMEN襤LER襤N BIRAKTII MAL, MLK VE ARAZ襤LER

Baka yerlere nakledilen Ermenilerin b覺rakt覺klar覺 mal, m羹lk ve arazilere uygulanacak tedbirler ise bir baka y繹netmeliin konusu oldu. Yine 10 Haziran 1915 tarihli y繹netmelikte, Bir k繹y veya kasaban覺n tahliyesinden sonra nakledilenlere ait ve i癟inde eya bulunan b羹t羹n binalar, idare kurulu taraf覺ndan uygun g繹r羹lecek memur veya 繹zel heyet taraf覺ndan derhal m羹h羹rlenerek koruma alt覺na al覺nacak ifadesi yer ald覺.

Koruma alt覺na al覺nan eyan覺n cinsinin, miktar覺n覺n, k覺ymetlerinin, sahiplerinin isimleriyle ayr覺nt覺l覺 olarak kaydedildikten sonra kilise, okul, han gibi yerlere naklettirilmesi istenen y繹netmelikte, kiliselerdeki eyalar覺n, resim ve kitaplar覺n kaydedilerek olduklar覺 yerde korunmas覺na 繹zen g繹sterilmesi gerektii belirtildi. Sahibi belli olmayan ta覺nabilir mallar覺n, eyan覺n bulunduu k繹y ad覺na kaydedilerek korunmas覺 bildirilen y繹netmelikte, Ta覺nmaz mal, m羹lke ve terk edilen arazide 羹r羹nler ve ekili yerler bulunduu takdirde, kurul taraf覺ndan uygun g繹r羹lecek ah覺slardan oluan bir heyet taraf覺ndan a癟覺k art覺rma yoluyla sat覺larak, bedelleri sahipleri ad覺na emanet olarak mal sand覺覺na teslim edilecek ve bir tutanak d羹zenlenerek asl覺 yerel idareye ve onayl覺 bir sureti de irade kuruluna verilecektir h羹km羹 yer al覺yor.

K繹ylerdeki bina ve dikili aa癟lar覺n korunmas覺ndan k繹ye yerletirilen g繹癟menlerin sorumlu tutulduu y繹netmelikte, olas覺 bir tahrip durumunda yapanlar覺n k繹yden uzaklat覺r覺laca覺 ve tahrip bedelinin b羹t羹n k繹ye 繹dettirilecei kaydedildi.

D襤VAN- HARP

Bir baka belgede yer alan emir ise g繹r羹len l羹zum 羹zerine belirlenen yerlere g繹nderilen Ermenilere k繹t羹 muamelede bulunanlara verilecek cezay覺 d羹zenleniyor. 8 Kas覺m 1915 tarihli Harbiye Naz覺r覺 ad覺na t羹m ordu ve kolordulara g繹nderilen yaz覺da unlar kaydedildi:

G繹r羹len askeri ve asayi ihtiyac覺 羹zerine belirlenen yerlere g繹nderilen Ermenilerin sevkleri esnas覺nda mahallerinde meydana geldii anla覺lan suistimaller ve kanuna ayk覺r覺 muameleler hakk覺nda gerekli incelemeleri yapmak ve su癟lular覺 Divan-覺 Harplere g繹ndermek 羹zere Bakanlar Kurulunca al覺nan karar gerei, baz覺 vilayet ve sancaklara soruturma heyetleri g繹nderilerek bu yerlerdeki memur ve jandarma ile halktan kiilerin su癟a ortak olduklar覺 g繹r羹lm羹t羹r. Bunlar hakk覺nda yap覺lan soruturman覺n ayr覺larak g繹revlilerin Divan-覺 Harplere, halktan kiilerin Nizamiye Mahkemelerine g繹nderilmesi ve bu gibi su癟lara 癟eitli dairelerde bak覺lmas覺 istenilen sonucu veremeyeceinden sivil olanlar覺n da Divan-覺 Harplere g繹nderilmesi zorunludur. Yukar覺da belirtilen su癟u ileyen sivillerin de bu su癟lar覺ndan dolay覺 Divan-覺 Harplere g繹nderilmelerinin, ilgililere tebli edildii 襤癟ileri Bakanl覺覺ndan bildirilmitir. Belirtildii gibi ilem yap覺lmas覺 beyan olunur.

ERMEN襤 ETELER襤N KATL襤AMLARI

Genelkurmay ATASE Daire Bakanl覺覺 arivindeki belgeler aras覺nda Ermeni 癟etelerinin yapt覺覺 katliamlar da t羹m detaylar覺yla yer ald覺.

Van’da Kaymakam Kemal imzal覺 belgede, Ermeni 癟eteleri taraf覺ndan baz覺 k繹ylerde yap覺lan katliamlara yer veriliyor. K繹yl羹lerin nas覺l 繹ld羹r羹ld羹羹ne dair bilgilerin de yer ald覺覺 belge, katliam覺n boyutlar覺n覺 da ortaya koydu. Buna g繹re, k繹y羹n erkeklerinin bir b繹l羹m羹 kuruna dizilerek, geri kalan覺 s羹ng羹lenerek 繹ld羹r羹ld羹. K繹y羹n kad覺nlar覺ndan baz覺lar覺 tand覺ra at覺ld覺, baz覺lar覺 tecav羹z edildikten sonra 繹ld羹r羹ld羹.

Ke癟ikayas覺 k繹y羹nde Hac覺 Molla Sait’in k覺z覺n覺 kendi eliyle boazlamas覺 i癟in zorland覺覺, her teklifte uzuvlar覺ndan biri kesildii y繹n羹ndeki bilgi de s繹z konusu belgede yer ald覺. Van’覺n bir baka k繹y羹ne ilikin belgedeki, Nezu Hatun, tand覺rda yak覺larak 繹ld羹r羹len iki torununun etini babas覺na ve anas覺na yedirmek 羹zere zorland覺覺n覺 ve onlar覺n yemek istememelerinden dolay覺 繹ld羹r羹ld羹羹n羹 g繹rm羹 olmas覺ndan etkilenerek delirmitir ifadesi ise Ermeni 癟etelerinin yapt覺覺 mezalimi g繹zler 繹n羹ne seriyor.

Kategorisine Son Eklenen Haberler

 • Kad覺k繹y Arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:55

  襤tiraz etmeye kalkt覺覺 anda t羹m bedenindeki her bir h羹crenin kendisine ...

 • Bursa Arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:55

  B繹yle bir eyin olmayaca覺n覺 biliyordu. Ge癟mii zihninde uyar覺 fiekleri ...

 • Bursa Arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 9 Ocak 2018 Sal覺 17:00

  Alabildiim az覺c覺k nefes de ter, sigara duman覺, Jim Beam ve kanla ...

 • Mecidiyek繹y Arkadal覺k

  Eklenme Tarihi : 5 Ocak 2018 Cuma 13:33

  Anl覺yorum. Peki nas覺l oldu? Nas覺l olduu fark etmez.襤stanbul Escort Bayan ...

 • T羹rkiye’nin en sal覺kl覺 suyu!

  Eklenme Tarihi : 16 Aral覺k 2017 Cumartesi 14:29

  T羹rk t羹keticisini ambalajda ielenmi doal kaynak suyu ile tan覺t覺ran ...

 • Af rg羹t羹: Arakan'da devlet destekli 覺rk癟覺l覺k var

  Eklenme Tarihi : 21 Kas覺m 2017 Sal覺 9:09

  rg羹t羹n, iki y覺l boyunca yap覺lan g繹r羹meleri ve toplanan kan覺tlar覺 bir ...

Son Dakika Haberleri

T羹m羹

Video Galeri

T羹m羹